Het Tai Chi Systeem van Huang Sheng-Shyan

Het systeem van meester Huang omvat de verfijnde Yang-stijl vorm van Cheng Man Ching, de Huang-vorm en de door master Huang Sheng-Shyan ontwikkelde oefeningen: »5 Relaxing Exercises« en de »Up and Down«.

~ In de 5 Relaxing Exercises en de Up and Down heeft meester Huang Sheng-Shyan al zijn kennis en ervaring samengebracht. ~

Wee Kee-Jin

In de »Up and Down«, de »5 Relaxing Exercises« en in de vorm wordt steeds hetzelfde principe van ontspanning toegepast. Je begint altijd met de voeten te ontspannen. Je kunt je voorstellen dat er met een touwtje onder aan je voeten getrokken wordt. Ontspan de voet waardoor je de enkel kunt ontspannen, dan de kuiten via de achterkant van de knie, het bovenbeen. Dan de liezen en de onderrug, schouders, nek, ellebogen en de vingers. Dit alles leer je in deze volgorde steeds meer toe te staan waardoor je steeds beter de verbindingen in de ontspanning leert waar te nemen. Tijdens alle oefeningen blijft je kruin naar boven ( je sterretje) gericht.

Up & Down – Zinken

Het Zinken is een belangrijk onderdeel in Tai Chi. In de zogenaamde »Up and Down« oefening is het doel: Zinken, het loslaten van alle onnodige spanningen. Het Zinken is een constante stroom van voelen (bewustzijns-waarnemingen) vanaf de schedel naar de voeten. In het begin helpt het je je voor te stellen dat er een kopje warm water over je hoofd wordt uitgegoten. De stroom water over je lichaam naar de voeten doet een gevoel van smelten in het lichaam ontstaan dat via de voeten in de grond doorgaat. Dit loslaten van onnodige spanning, smelten, wordt het Zinken genoemd.

5 Relaxing Exercises

De zogenaamde »5 Relaxing Exercises« zijn oefeningen om begrip en een gevoel te ontwikkelen voor het opheffen van onnodige spanningen in het lichaam. Alle 5 hebben hetzelfde principe: zinken.

  • Het begint altijd met het onder de voeten los te laten.
  • Dan: de verbinding tussen het been en het bekken voelen en de onderrug ontspannen, vooral het stuitbeen. Het vol en leeg en de centrale as te voelen.
  • Uiteindelijk: breng ruimte in/naar de borst en schouder en voel het verbonden zijn van voet tot in je handen.

Deze schijnbaar eenvoudige oefeningen vergroten het lichaamsbewustzijn. Je leert een aantal principes om de structuur van het lichaam en zijn verbindingen duidelijker waar te nemen. Na verloop van tijd wordt het mogelijk om de beweging te regelen of te sturen. In plaats van de beweging te »doen«, leer je dat de beweging wordt gecreëerd door intentie en steeds weer aan de onderkant van je voeten te beginnen met ontspannen.

Om dieper in te gaan op het onderwijs, wordt het boek Taijiquan Wuwei van Henk’s leraar Wee Kee-Jin aanbevolen.